រឿងព្រេងរបស់ស្តេចស្រាបៀរ វីកឃីង ចាប់ផ្តើមនៅទីនេះ

យើងនាំមកជូនអ្នកនូវជីវប្រវត្តិរបស់ស្តេច Viking ដ៏ល្បីល្បាញទាំងអស់ជាមួយនឹងស្រាបៀររបស់យើង។

សួស្តី អូឌីន ស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនឯង ស្វែងរកចំណេះដឹង ត្រូវមានប្រាជ្ញា កុំខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ ហើយធ្វើឱ្យគ្រប់ពេលវេលាវេទមន្ត។

 

"ស្រាបៀរផ្លូវការរបស់ស្តេចវីកឃីង"