យើងនាំមកជូនអ្នកនូវជីវប្រវត្តិ

នៃស្តេច Viking ដ៏ល្បីល្បាញទាំងអស់។

ជាមួយស្រាបៀររបស់យើង។

សួស្តី Odin,

ស្មោះត្រង់ចំពោះខ្លួនឯង

ស្វែងរកចំណេះដឹង,

មាន​ប្រាជ្ញា,

កុំខ្លាចសេចក្តីស្លាប់

និង

ធ្វើឱ្យគ្រប់ពេលវេលាវេទមន្ត។